BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

”för dig som vill arbeta inom
förskola, fritidshem eller skola”

EKONOMIPROGRAMMET - Ekonomi

”för dig som vill arbeta inom
ekonomi och marknadsföring”

EKONOMIPROGRAMMET - Juridik

”för dig som vill söka arbete inom
juridik och rättsväsende”

TEKNIKPROGRAMMET

”Utforska framtidens
digitala medier och teknologi”

SAMHÄLLSVETENSKAP-beteende

”Programmet med internationell prägel”

NATURVETENSKAP

”Programmet med naturvetenskap i frontlinjen”

VÅRA PROGRAM

Barn- och Fritidsprogrammet

Inriktning: Pedagogik

Ekonomiprogrammet

Inriktning: Ekonomi

Ekonomiprogrammet

Inriktning: Juridik

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning: Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning: Beteendevetenskap

Teknikprogrammet

Inriktning: Information- och mediekommunikation