Våra program

Fiber - länk till teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

molekyler - länk till naturprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

barn - länk till barn- och fritidsprogrammet

Barn- och Fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

övergångsställe - länk till samhällsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

människor vinkar - länk till samhällsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteende med internationell profil

försäljning - länk till försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och Serviceprogrammet

Försäljning och service