BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

”för dig som vill arbeta inom
förskola, fritidshem eller skola”

TEKNIKPROGRAMMET

”Utforska framtidens
digitala medier och teknologi”

SAMHÄLLSVETENSKAP-beteende

”Programmet med internationell prägel”

NATURVETENSKAP

”Programmet med naturvetenskap i frontlinjen”

VÅRA PROGRAM

Barn- och Fritidsprogrammet

Inriktning: Pedagogik

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning: Naturvetenskap

Teknikprogrammet

Inriktning: Information- och mediekommunikation

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning: Beteendevetenskap