Välkommen till vår skola

Elevinflytande och delaktighet

Som elev vid NFU får du inflytande och möjlighet till delaktighet över dina studier och din studiemiljö. Elevrådet har regelbundna träffar med skolledning och personal. Skolans idrottsförening håller i många aktiviteter och bemannar vårt gym.

VÅR KATALOG

Läs mer om skolan och om våra program i lugn och ro.
Observera att EK-Ekonomi/Juridik inte längre finns i programurvalet.

 

Stöd för dina studier

För dig som vill läsa mer och snabbare, behöver komplettera eller
hamnat lite efter i din studieplanering, finns det ämnesstöd fler gånger i veckan. Vår specialpedagog och speciallärare finns även alltid nära till hands för vägledning och stöttning i dina studier. På NFU arbetar elever och lärare nära speciallärare och specialpedagog för att varje elev ska nå sin fulla potential. 

Datorn som pedagogiskt verktyg

Datorn som pedagogiskt verktyg är en självklarhet vid NFU.
Alla elever vid NFU utrustas med egen dator vid läsårsstart.
Vi använder moderna lärplattformar och de senaste programmen inom grafik, webb, programmering och kommunikation.
Vi uppgraderar kontinuerligt den tekniska miljön på skolan.

Trygghet och arbetsro

NFU är en trygg och lugn skola – avgörande för goda studieresultat. Vi arbetar mycket hårt för att eleverna skall känna trygghet, glädje och stolthet för sin skola.

Utbud av kurser

Grunden för alla nationella program är dess kurser. Vid NFU kan du välja olika fördjupningskurser samt kurser som ger dig meritpoäng inför ansökan till högskolan.

Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet finns både på grundskolan och i gymnasieskolan.

Läromedlet och utbildningen på gymnasiet heter UF-företagande och innebär att gymnasieelever får starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår.

Under läsåret  kommer du som är elev i årskurs 2 eller 3 kunna starta och driva UF-företag kopplat till kursen entreprenörskap som kan läsas som utökad kurs eller individuellt val.

UF-företagande kan även kopplas samman med gymnasiearbete. För mer information om Ung företagsamhet, klicka på följande länk. http://ungforetagsamhet.se/gymnasium

Supplemental instruction

NFU har ett samarbete med Malmö Högskola och Lunds universitet som förbereder eleverna för universitetsstudier. Det heter Supplemental Instruction (SI), eller samverkansinlärning.

Tillsammans med äldre studenter, från universitet och högskola, diskuterar våra elever frågeställningar från de vanliga lektionerna.

Det sker i mindre grupper och läraren är inte med under dessa pass. Istället leds lektionen av studenterna från universitetet/högskolan som fått en utbildning i SI-metoden. Det skapas en öppen atmosfär, där man utifrån elevernas problemställningar arbetar tillsammans med att förstå på djupet. Läsåret 2018/2019 har vi på NFU SI-möten i matematik 1b, 1c och Kemi 1.

Rektorn har ordet

På NFU är vi väldigt stolta över våra fantastiska elever och vår kunniga personal, som tillsammans skapar den anda och gemenskap som vi värdesätter högt här på skolan. Vi tror att höga förväntningar, personlig utveckling och god pedagogik i en lugn och trygg studiemiljö ger de bästa förutsättningarna att lyckas med gymnasiestudierna. Hos oss läser du nationella program där undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Alla våra program ger dig som elev möjlighet till vidare studier och samtliga program lägger vikt vid internationella utbyten. Under din tid på NFU kommer du inte bara att utveckla dina ämneskunskaper och personliga färdigheter, du kommer också bli del av den gemenskap som definierar vår skola. På NFU vill vi att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt i sina gymnasiestudier – och lite till.

Varmt välkommen till Nils Fredriksson Utbildning!

Alexander Magnusson

SKUGGA EN ELEV

Följ med en elev under en dag på ett program som du är intresserad av!