Gemenskap

Utveckling

Trygghet

Hög kvalitet

Höga förväntningar

Välkommen till Nils Fredriksson Utbildning!

Vi tror att alla elever kan lyckas med sina studier. Vi tror att höga förväntningar, personlig utveckling och god pedagogik i en lugn och trygg studiemiljö är de bästa förutsättningarna för att lyckas med studierna.

Trygghet och studiero

Vi är väldigt stolta över att NFU är en trygg skola med ett gott klimat som möjliggör studier i lugn och ro.

Vi jobbar hårt för att du ska ha möjlighet till studiero, känna dig trygg, vara glad och stolt över såväl egna prestationer som över din skola.

Stöd

Om du behöver hjälp i studierna, exempelvis med att planera, eller bolla lite extra kring ett område, då finns all hjälp du kan behöva nära till hands.

Där finns tillgång till specialpedagog och – lärare och dagliga schemalagda stödpass, som är bemannade av olika ämneslärare.

På eftermiddagar har vi även ett öppet lärcentrum, där alla är välkomna att jobba med läxor eller skolarbete, bemannat av olika ämneslärare olika dagar.

Elevinflytande

På NFU uppmuntrar vi ditt inflytande över och din delaktighet i studier och studiemiljön.

Elevråd och skolledningen träffas regelbundet för elevers möjlighet till inflytande; att förmedla synpunkter och önskemål, samt tillsammans planera framåt.

Elevhälsoteam

Skolsköterska och kurator ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) tillsammans med specialpedagog och rektor. Skolsköterska, specialpedagog och kurator finns tillgängliga för eleverna. Sköterskan kallar elever till hälsosamtal.

Länk till kontaktuppgifter

Gemenskap

På NFU har vi en härlig gemenskap som präglas av tillit, ömsesidig respekt och kamratskap. Roliga elevaktiviteter organiseras.

Lättillgänglig

Skolan ligger centralt i Svedala och tillgängligheten är god med både tåg och buss. Många av våra elever kommer från andra orter runt om i Skåne – en bekräftelse på att vi är lätttillgängliga och en attraktiv gymnasieskola.

Elevdator

Som elev på NFU får du låna en dator som ditt pedagogiska verktyg under hela utbildningen. Där får du tillgång till skolans lärplattform och andra applikationer som kan behövas för dina studier.

Nils Fredriksson

Vid 1900-talets början var Nils Fredriksson mycket betydelsefull, inte bara för Svedala utan för hela landet. Som entreprenör insåg han tidigt vikten av utbildning. Vi på NFU sprider Nils Fredrikssons idérikedom vidare; det går att lyckas!

Modern skola

Under 2021 och 2022 har NFU genomgått omfattande nybyggnation och renovering. Nya moderna lokaler bidrar till en god pedagogisk miljö med en blandning av studielandskap, grupprum och lektionssalar. Det finns gott om utrymme och fina studieplatser på skolan.

Bibliotek och elevservice

Skolans välutrustade bibliotek är en härlig plats som erbjuder möjligheter till skolarbete i lugn och ro. Du kan få hjälp med informationshantering, studieteknik, mm. Här hittar du även vår elevservice, där du kan få hjälp med praktiska frågor som berör datorer, utskrifter, plastnyckel mm.

Läs mer…

Restaurang Åvamer

Matsal och fiket är en härlig samlingsplats för både elever och lärare. Här serveras lunch med rikt salladsbuffé. Man kan även köpa frukost, fika och annat gott. På fredagar doftar det stora saftiga nybakade kanelbullar! Caféet är öppet varje skoldag.

Öppettider

elever i matsal

Gymmet

Vårt väl utrustade gym är tillgänglig för alla elever.

Öppettider

Fysisk aktivitet är dundermedicin för hjärnan!

Ung Företagsamhet

UF-företagande är en utbildning som passar alla gymnasieprogram. På NFU kan du välja kursen entreprenörskap som individuellt val eller som utökad studiegång. Inom kursen entreprenörskap får du starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår.

(Läser du försäljning och service ingår entreprenörskap)

Internationella samarbeten

Ung Företagsamhet Sverige är en del av den globala organisationen Junior Achievement Worldwide och utbildningen UF-företagande, The Company Program, finns över hela välden. Genom JA Worldwide ges olika möjligheter till internationella samarbeten med UF-skolor, UF-lärare och UF-elever i andra länder.

Läs mer…

kassaskrin

Supplemental Instruction

NFU har ett samarbete med både Malmö och Lunds Universitet under namnet Supplemental Instruction (SI), eller samverkansinlärning.

Våra elever får möjlighet att bolla frågeställningar från lektioner med universitetsstudenter.

Diskussioner sker i mindre grupper och leds av SI-utbildad universitetsstudent. Utifrån elevers problemställningar arbetas det tillsammans i ett öppet klimat, för att förstå på djupet.

Behöriga lärare

Vi har höga ambitioner för våra elever och ställer höga krav på oss själva. Behöriga lärare och modern pedagogik är självklarheter på NFU.

Länk till kontaktuppgifter lärare

Internationell skola

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och blir mer och mer präglade av vår omvärld. Att resa iväg kan också utveckla en som människa, kanske på ett sätt som vore omöjligt i skolan.

Vi integrerar därför gärna studie- och praktikresor i studierna på NFU. Som elev får du vanligtvis möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, utbyten och studieresor.

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.”

Skolverkets läroplan för gymnasieskolan

elever på resa

NFU har goda kontakter med skolor och institut i olika länder.