Synpunkter om webbplatsens tillgänglighet

Mejla gärna dina synpunkter kring denna webbplats till kontakt.nfu@svedala.se. Ange “Synpunkter gymnasie.svedala.se” som meddelandets ämne.

Rapport om tillgänglighet för webbplatsen

Tillgänglighet för Gymnasieskolans webbplats

Nils Fredriksson Utbildning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.
Det här dokumentet beskriver hur Gymnasieskolans webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Gymnasieskolans webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 1 vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det kan förekomma bilder utan alternativ text
  • Bilder kan sakna alternativ text
  • Dokument kan sakna möjlighet till uppläsning
  • Ordning av elementen kan upplevas meningslös
  • Innehållet kan upplevas som enhetlig
  • Innehållet kan upplevas som enhetlig

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Sökformulär saknar label
  • Bristande kontrast kan förekomma
  • Bristande kontrast kan förekomma

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 december 2023.

Hur vi testat webbplatsen

https://wave.webaim.org/ har gjort en oberoende granskning av Gymnasieskolans webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 1 november 2022.

Granskningsmetod

Utvärderingsrapport

Webbplatsen publicerades den 1 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 november 2022.