Studentfirande har en lång tradition i Sverige och är viktig för våra avgångselever. Detta år är inte som andra år. Folkhälsomyndigheten och skolverket har gått ut med direktiv och riktlinjer kring hur studentfirandet kan genomföras i rådande situation. NFU vill självklart göra det bästa av situationen och hitta former för ett ceremoniellt avslut inom ramen för dessa direktiv. Folkhälsomyndighet och skolverket är tydliga med att detta inte kommer bli ett traditionellt studentfirande och att det är av största vikt att alla involverade utifrån sunt förnuft bidrar till minskad smittspridning och följer de direktiv som gäller.

På NFU innebär detta att samtliga moment och aktiviteter kopplade till studentfirandet är inställda förutom just den ceremoniella delen och själva utspringet.
Student på NFU kommer att ske klassvis enligt nedanstående schema:

10.00 – 11.30 BF17
11.30 – 13.00 NA17
13.00 – 14.30 TE17
14.30 – 16.00 SA17

Eleverna kommer att befinna sig på NFU under sammanlagt en och en halv timme. Därefter måste man avlägsna sig från skolan. Avslutning sker klassvis i Å va mer. Det kommer att serveras mat, tal kommer att hållas, stipendium kommer att delas ut, bildspel och sång som brukligt samt betygsutdelning. Efter detta kommer utspring på scen att ske. Varje elev kommer att få bjuda in två anhöriga till själva utspringet. Innergården kommer att märkas upp rutvis för att undvika trängsel. Ingen flakåkning kommer att ske efter utspringet, utan samtliga elever och anhöriga ansvarar för att transportera sig vidare. Stor vikt kommer att läggas vid att ingen trängsel uppstår och att de förhållningsregler som gäller efterlevs.

Student 2020 elever anhöriga – pdf

NFU kommer att ordna med livesändning från utspringet så att anhöriga som ej får möjlighet att närvara kan följa utspringet digitalt.
Vidare direktiv och förhållningsregler vid själva utspringet kommer att presenteras närmare student. Vill påminna om att tidigare direktiv kring symtom och riskgrupper fortfarande gäller.