Samhällsprogrammet

Beteendevetenskap

Är du intresserad av hur människan fungerar enskilt och i grupp, hur människan påverkar och påverkas av samhället? Samhällsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap förbereder dig för såväl arbete som vidare studier med fokus på mellanmänskliga relationer. Beteendevetare kan arbeta inom områden som har att göra med gruppdynamik, behandlingsarbete, organisationer och arbetsmiljö. Alltfler arbetsgivare satsar på personalens hälsa och utveckling. Därför ökar också behovet av personal med denna kompetens, även inom privata företag.

hjärta illustration

För vem?

  • För dig som vill veta mer om hur människan och samhället fungerar
  • För dig som vill jobba med ledarskap
  • För dig som vill ha kompetens kring mellanmänskligt samspel

Högre studier och yrken

Samhällsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap är ett studieförberedande program och ger dig en bredkunskapsbas inför studier på universitet och högskola. Din breda allmänbildning och dina kunskaper i språk och beteendevetenskap gör dig dessutom attraktiv på arbetsmarknaden.

Samhällsvetenskap

Du läser om olika beteendemönster hos olika grupper av människor i olika typer av miljöer och kulturer. Vi tittar även på olika sätt att kommunicera.

Human relations och psykologi

Du fördjupar dina kunskaper i hur människan beter sig i grupp, kring gruppsykologi och sociologi. Du fördjupar dig även i hur människan påverkas av och påverkar organisationer, arbetsliv och olika företagsmiljöer.

Beteendevetenskap med fokus på det mellanmänskliga samspelet

Du läser ämnen som visar hur människan påverkas av samhället, av andra människor och kulturer, och varför just du fungerar som du gör.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p

Inriktningsgemensamma ämnen

Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p
Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning

Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering 100 p
Psykologi 2b 50 p
Religionskunskap 2 50 p
Ungdomskulturer 100 p

Moderna språk 200 p

Individuellt val 200 p

Exempelvis:
Matematik 3b 100 p
Engelska 7 100 p
Entreprenörskap 100 p
Internationella relationer 100 p
Scenisk gestaltning 100 p
Bild och form 100 p
Idrott och hälsa 2 100 p

Programmet ger dig grundläggande behörighet för studier på högskola och universitet.