Gemenskap

Utveckling

Trygghet

Hög kvalitet

Höga förväntningar

Våra program

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Naturprogrammet

Naturvetenskap

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Samhällsprogrammet

Beteendevetenskap

Samhällsprogrammet

Beteende med internationell profil

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljning och service