Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Naturvetenskap är ett mycket brett utbildningsområde. Nya innovationer inom forskningen kommer att utveckla samhället på många fronter. Vi tar dig på en resa genom några av naturvetenskapens mest intressanta områden: ekologi, genteknik, astrofysik och atomfysik. Du arbetar experimentellt och gör studiebesök inom aktuella forskningsområden.

kemi labb elev

För vem?

  • För dig som är intresserad av miljö och naturvetenskap
  • För dig som gillar biologi, fysik, kemi och matematik
  • För dig som är nyfiken på samspelet mellan teori och praktisk erfarenhet
  • För dig som vill få en bred utbildning som öppnar dörrarna till högre utbildningar

Högre studier och yrken

Eftersom naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred kunskapsbas har du behörighet till de flesta högskole- och universitetsutbildningar. Din breda allmänbildning och dina kunskaper i matematik och naturvetenskap gör dig dessutom attraktiv på arbetsmarknaden.

Ekologi

Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön. På lägerskola arbetar vi med miljöarbete i ett historiskt perspektiv.

Genteknik

Det stora genombrottet inom forskningen har skett inom genetiken och gentekniken. Kunskaper och möjligheter inom till exempel kriminalteknologi, läkemedelsutveckling och genterapi ökar ständigt.

Astrofysik och atomfysik

Mänskligheten har alltid varit fascinerad av universum, rymden och atomen. Ny teknik har möjliggjort att kunskapen inom området fullständigt har exploderat. Fysiken och matematiken
hjälper dig på din färd.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

Programgemensamma ämnen

Biologi 1 100 p
Fysik 1a 150 p
Kemi 1 100 p

Inriktningsgemensamma ämnen

Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p
Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning

Nat.vet. specialisering (bioteknik) 100 p
Nat.vet. specialisering (fysik) 100 p

Modernt språk 100 p

Individuellt val 200 p

Exempelvis:
Matematik 5 100 p
Engelska 7 100 p
Entreprenörskap 100 p
Internationella relationer 100 p
Scenisk gestaltning 100 p
Bild och form 100 p
Idrott och hälsa 2 100 p

Programmet ger dig grundläggande behörighet för studier på högskola och universitet.