Läsårstider 22/23

Hösttermin: måndag 22 augusti – onsdag 21 december 2022
Vårtermin: måndag 9 januari – fredag 16 juni 2023

Lovdagar för elever

Måndag 26 september 2022
Måndag 31 oktober – fredag 4 november (höstlov) 2022
Onsdag 30 november 2022

Fredag 17 februari – fredag 24 februari (sportlov) 2023
Onsdag 22 mars 2023
Måndag 3 april – torsdag 6 april (påsklov) 2023
Fredag 19 maj 2023
Måndag 5 juni 2023

Ledighetsansökan

Närvaro och deltagande är helt avgörande för goda studieprestationer. Vi är därför mycket restriktiva med att bevilja ledigheter.

Ledighet beviljas endast för enskild angelägenhet. Med enskild angelägenhet menas sjukdom, nära anhörigs sjukdom eller bortgång, begravning och bouppteckning samt vid inställelse hos annan myndighet. Ledigheten skall kunna styrkas på begäran.

Semesterresor, körlektioner och annat av privat karaktär hänvisas till loven och efter skoltid.

Meddelande om frånvaro eller ansökan om ledighet gör du på avsedd blankett.

Länk till ledighetsansökan gy