Läsårstider 21/22

Höstterminen 2021
Måndag 16 augusti – fredag 17 december 2021

Lovdagar hösttermin 2021
Fredag 1 oktober
Måndag 1 november – fredag 5 november (höstlov)
Onsdag 1 december

 

Vårterminen 2022

Måndag 10 januari – fredag 10 juni 2022

Lovdagar vårtermin 2022
Måndag 21 februari – 25 februari (sportlov)
Onsdag 9 mars
Måndag 11 april – torsdag 14 april (påsklov)
Fredag 27 maj

Elever är lediga alla röda kalenderdagar.

Läsårstider 22/23

Hösttermin: måndag 22 augusti – onsdag 21 december 2022
Vårtermin: måndag 9 januari – fredag 16 juni 2023

Lovdagar för elever

Måndag 26 september 2022
Måndag 31 oktober – fredag 4 november (höstlov) 2022
Onsdag 30 november 2022

Fredag 17 februari – fredag 24 februari (sportlov) 2023
Onsdag 22 mars 2023
Måndag 3 april – torsdag 6 april (påsklov) 2023
Fredag 19 maj 2023
Måndag 5 juni 2023

Ledighetsansökan

Närvaro och deltagande är helt avgörande för goda studieprestationer. Vi är därför mycket restriktiva med att bevilja ledigheter.

Ledighet beviljas endast för enskild angelägenhet. Med enskild angelägenhet menas sjukdom, nära anhörigs sjukdom eller bortgång, begravning och bouppteckning samt vid inställelse hos annan myndighet. Ledigheten skall kunna styrkas på begäran.

Semesterresor, körlektioner och annat av privat karaktär hänvisas till loven och efter skoltid.

Meddelande om frånvaro eller ansökan om ledighet gör du på avsedd blankett.

Ledighetsansökan gy