När- och frånvaro

Är du sjuk?

Vid sjukdom registrerar du som vårdnadshavare eller myndig elev frånvaro i Dexter. Frånvaron registreras då som ”Anmäld frånvaro”.

Länk till Dexter


Koll på dina studier

I Dexter kan du se aktuella studieplan och ta del av frånvaron. 

Vi hjälps åt

Om ingen frånvaroanmälan har gjorts registreras frånvaron av läraren. Ett meddelande skickas till det telefonnummer eller den e-postadress som registrerats i Dexter.

Exempelvis läkarintyg kan styrka regelbunden eller längre frånvaro.

Inget konto?

För att ansöka om konto i Dexter:

  1. http://svedala.dexter-ist.com
  2. Kontohantering
  3. Fyll i personnummer
  4. Inloggningsuppgifter skickas hem till dig

 När du fyller 18 år försvinner vårdnadshavarens konto.