Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. På programmet lär du dig om handelsbranschen, försäljning och service via olika kanaler och plattformar. Du lär dig om och tränar på arbetsuppgifter inom kundservice, försäljning, inköp, varuflöden, kommunikation, marknadsföring och affärsutveckling. Du får även kunskaper om entreprenörskap och att driva eget företag. Under utbildningen får du därför träna din förmåga att möta och kommunicera med människor – både medarbetare och affärskontakter – i Sverige och internationellt.

För vem?

  • För dig som vill jobba inom handel
  • För dig som är intresserad av marknadsföring och försäljning
  • För dig som vill gå ut i arbetslivet efter avslutat skolgång

Yrken

Handelsbranschens olika områden:

  • Försäljning
  • Kommunikation
  • Service
  • Marknadsföring
butiksskylt open

Försäljnings- och serviceprogrammet ger dig från och med hösten 2023 grundläggande behörighet för vidare studier.
Utbildningen gör dig dessutom attraktiv på arbetsmarknaden.

Försäljning och service – en ny tid

Programmet ska ligga i framkant, vara en del av och skapa förutsättningar för elever i en bransch som ständigt moderniseras och utvecklas. Hos oss får du lära dig om den globala marknaden, som blivit alltmer aktuell tack vare internet och dess möjligheter.

UF-företag

Under din tid på gymnasiet kommer du testa på att starta ditt eget UF-förtag och driva det under ett år för att sedan avveckla det. Detta kan göras inom ramen för olika kurser du följer på programmet.

Nära samarbete med näringslivet

Nära samarbete med såväl det lokala som det regionala näringslivet utgör är en viktig del av programmet. Tillsammans med näringslivet säkerställer vi kompetensförsörjning och förbereder våra elever för att gå ut i yrkeslivet.

Praktik i Sverige eller utomlands

Varje läsår gör du praktik (APL) under sex veckor inom näringslivet, till exempel inom handel, service eller marknadsföring.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

Programgemensamma ämnen

Entreprenörskap 100 p
Personlig försäljning 1 100 p
Servicekunskap 1 100 p
Affärsutveckling och ledarskap 100 p
Branschkunskap inom handel 100 p
Handel och hållbar utveckling 100 p
Praktisk marknadsföring 1 100 p
Information och kommunikation 1 100p
Inköp och logistik Inköp 1 100 p

Programfördjupning

Företagsekonomi 1 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Grafisk kommunikation 1 100 p
Praktisk marknadsföring 2 100 p
Logistik 1 100 p
Ledarskap och organisation 100 p
Webbutveckling 1 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Individuellt val (200p)

Exempelvis:
Matematik 2a 100 p
Engelska 7 100 p
Internationella relationer 100 p
Scenisk gestaltning 100 p
Bild och form 100 p
Idrott och hälsa 2 100 p