Nyttig info för elever och vårdnadshavare

ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE

Vi försöker samla allt som rör elevens studietid i den Elevguide som delas ut i början av varje läsår. Elevens studiegång kan du som förälder också följa via databasen Dexter. Denna hemsida har också en del material som kan vara av vikt för dig som vårdnadshavare eller elev.

NÄRVARO OCH FRÅNVARO
I Dexter kan du se aktuella studieplan och ta del av frånvaro. Du kan även anmäla frånvaro i
 Dexter.

Frånvaro registreras i Dexter av undervisande lärare. Vid sjukdom registrerar elev eller vårdnadshavare frånvaro i Dexter. Frånvaron registreras då som ”Anmäld frånvaro”.

Skolans personal känner då till att eleven är frånvarande. Elevens närvaro kan följas dygnet runt av vårdnadshavare. Vid frånvaro kan meddelande skickas till det telefonnummer eller den e-postadress som angetts vid skapande av konto i Dexter.

Vid återkommande frånvaro skall denna kunna styrkas med intyg.

För att ansöka om konto i Dexter:

  • Gå in på http://svedala.dexter-ist.com
  • Gå till kontohantering
  • Fyll i ditt (vårdnadshavarens) personnummer.
  • Dina inloggningsuppgifter skickas hem till dig.

 När elev fyller 18 år försvinner vårdnadshavarens konto.

CANVAS FÖR ELEVER 

Lärplattformen Canvas

På Nils Fredrikssons utbildning använder vi, liksom många andra världsledande universitet och högskolor, lärplattformen Canvas. I Canvas får du information om dina kurser, här lämnar du även in studieuppgifter samt kommunicerar med dina lärare och andra elever.

 

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Alla ska känna sig välkomna till NFU. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling uppdateras kontinuerligt. 

Version 2019 Diskriminering och kränkande behandling

ELEVGUIDE

Vi har tryckt upp en guide med viktig information om dina studier på Nils Fredriksson Utbildning. Den uppdateras varje läsår och delas ut till eleverna. Den finns även i digital version.

ELEVSERVICE
I elevservice kan du som studerar på NFU få hjälp med bland annat:

  • Inloggning
  • Taggen (nyckelbrickan)
  • Trasiga datorer 

Tel: 040-626 87 76

Elevservice finns i mediateket i B-huset.

 

LEDIGHETSANSÖKAN

Närvaro och deltagande är helt avgörande för goda studieprestationer. Vi är därför mycket restriktiva med att bevilja ledigheter.

Ledighet beviljas endast för enskild angelägenhet. Med enskild angelägenhet menas sjukdom, nära anhörigs sjukdom eller bortgång, begravning och bouppteckning samt vid inställelse hos annan myndighet. Ledigheten skall kunna styrkas på begäran.

Semesterresor, körlektioner och annat av privat karaktär hänvisas till loven och efter skoltid.

Meddelande om frånvaro eller ansökan om ledighet gör du på avsedd blankett.

Ledighetsansökan gy

LÄSÅRSTIDER 19/20

Höstterminen

Måndag 19 augusti – fredag 20 december

Vårterminen
Måndag 13 januari – fredag 12 juni

Lovdagar
Hösttermin 2019
Onsdag 30 oktober – fredag 1 november (höstlov)

Vårtermin 2020
Måndag 17 februari – 21 februari (sportlov)
Måndag 6 april – torsdag 9 april (påsklov)
Fredag 22 maj (klämdag)

Studiedagar
Hösttermin 2019
Onsdag 25 september
Måndag 28 oktober – tisdag 29 oktober
Fredag 29 november

Vårtermin 2020
Onsdag 8 januari – fredag 10 januari
Onsdag 11 mars

Skolavslutning/student
Fredag 12 juni

LÄSÅRSTIDER 20/21

Höstterminen 2020

Måndag 17 augusti – fredag 18 december

Lovdagar hösttermin 2020
Onsdag 26 oktober – fredag 30 oktober (höstlov)

Studiedagar hösttermin 2020
Fredag 25 september
Måndag 2 november
Onsdag 2 december

 

Vårterminen 2021
Måndag 11 januari – fredag 11 juni

Lovdagar vårtermin 2021
Måndag 22 februari – 26 februari (sportlov)
Måndag 29 mars – torsdag 1 april (påsklov)

Studiedagar vårtermin 2021
Onsdag 10 mars
Fredag 14 maj (klämdag)