Nyttig info för elever och vårdnadshavare

ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE

Elevens studiegång kan du som förälder också följa via databasen Dexter. Denna hemsida har också en del material som kan vara av vikt för dig som vårdnadshavare eller elev.

NÄRVARO OCH FRÅNVARO
I Dexter kan du se aktuella studieplan och ta del av frånvaro. Du kan även anmäla frånvaro i
 Dexter.

Frånvaro registreras i Dexter av undervisande lärare. Vid sjukdom registrerar elev eller vårdnadshavare frånvaro i Dexter. Frånvaron registreras då som ”Anmäld frånvaro”.

Skolans personal känner då till att eleven är frånvarande. Elevens närvaro kan följas dygnet runt av vårdnadshavare. Vid frånvaro kan meddelande skickas till det telefonnummer eller den e-postadress som angetts vid skapande av konto i Dexter.

Vid återkommande frånvaro skall denna kunna styrkas med intyg.

För att ansöka om konto i Dexter:

  • Gå in på http://svedala.dexter-ist.com
  • Gå till kontohantering
  • Fyll i ditt (vårdnadshavarens) personnummer.
  • Dina inloggningsuppgifter skickas hem till dig.

 När elev fyller 18 år försvinner vårdnadshavarens konto.

CANVAS FÖR ELEVER 

Lärplattformen Canvas

På Nils Fredrikssons utbildning använder vi, liksom många andra världsledande universitet och högskolor, lärplattformen Canvas. I Canvas får du information om dina kurser, här lämnar du även in studieuppgifter samt kommunicerar med dina lärare och andra elever.