EK Ekonomi

EKONOMIPROGRAMMET

 

För dig som vill arbeta inom ekonomi och marknadsföring

 

Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi fördjupar dina kunskaper inom företagsekonomi, marknadsföring, samhällsekonomi och juridik. Inom ekonomi är entreprenörskap viktigt. Redan under ditt andra år startar du tillsammans med dina klasskamrater ett riktigt företag inom UF (Ung företagsamhet). Juridik och psykologi är väsentliga delar inom ekonomi för att kunna fatta viktiga och korrekta beslut. Därför läser du kurser som fördjupar förståelse för lagar och om mänskliga beteenden.

För vem?

  • För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom företagsekonomi, ekonomi, marknadsföring och juridik
  • För dig som vill starta och driva ett företag
  • För dig som vill ha en bred utbildning och läsa vidare inom ekonomi och juridik

Högre studier och yrken

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig bred kunskapsbas inför studier på universitet och högskola. Din breda allmänbildning och dina kunskaper i språk och ekonomiska frågor gör dig dessutom attraktiv på arbetsmarknaden.

Ekonomi och Ung företagsamhet

Företagsekonomi, marknadsföring och entreprenörskap är grunden för utbildning vid ekonomiprogrammet inriktning ekonomi. Samhällsekonomi och internationell ekonomi är viktiga delar för att få förståelse för företagens förutsättningar. Genom att starta och driva ditt eget företag kan du pröva och utveckla dina idéer i skarpt läge.

Juridik och psykologi

Företagen består av människor och efterlever olika regler och lagar.
Juridik och psykologi är därför viktiga delar inom ekonomi för att kunna
fatta viktiga och korrekta beslut.

Ekonomi med internationell
utblick

Vi studerar och jämför ekonomiska förutsättningar mellan olika länder, internationella handel och olika juridiska system.

 

Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1 100 p
Psykologi 1 50p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk 100 p

 

Inriktningsgemensamma ämnen
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

Gymnasiearbete 100 p
Individuellt val 200 p

Programfördjupning
Marknadsföring 100 p
Internationell ekonomi 100 p
Ledarskap och organisation 100 p

Programmet ger dig grundläggande behörighet
för studier på högskola och universitet.