Vårt utvecklingsarbete gällande webbdirektiv

 

Vi strävar efter att våra webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå A.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen, det finns en plan för att åtgärda dessa problem, ett systematiskt arbete är påbörjat:

  • Delar av webbplatserna uppfyller inte WCAG fullt ut vad gäller exempelvis kontraster och viss formatering, samt kod som inte är tillgänglig.

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på e-post:
utbo@svedala.se

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.