SA BETEENDEVETENSKAP

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

 

”Internationell prägel”

 

Är du intresserad av hur människan fungerar enskilt och i grupp, hur människan påverkar och påverkas av samhället? SA Beteendevetenskap förbereder dig för ett arbete där du har kontakt med människor och för vidare studier till yrken med människor och relationer i fokus. Beteendevetare kan arbeta med områden som gruppdynamik, behandlingsarbete, organisationer och arbetsmiljö. Fler och fler arbetsgivare satsar på personalens hälsa och utveckling, därför ökar behovet av personal med denna kompetens även inom privata företag.

För vem?

  • För dig som vill veta mer om hur människan och samhället fungerar
  • För dig som som vill jobba med ledarskap
    För dig som vill ha en utbildning med internationell prägel

Högre studier och yrken

SA Beteendevetenskap är ett studieförberedande program
och ger dig en bred kunskapsbas inför studier på universitet och högskola. 

Din breda allmänbildning och dina kunskaper i språk och beteendevetenskap gör dig dessutom attraktiv på
arbetsmarknaden.

Samhällsvetenskap

Du läser om olika beteendemönster hos olika grupper av människor i olika typer av miljöer och kulturer. Vi tittar även på olika sätt att kommunicera.

Human relations och psykologi

Du fördjupar dina studier i hur människan beter sig
i grupp, kring gruppsykologi och sociologi. Du fördjupar dig även i studier av hur människan påverkas och påverkar organisationer, arbetsliv
och olika företagsmiljöer.

Beteendevetenskap med internationell utblick

Du läser ämnen som visar hur människan påverkas av samhället, av andra människor och kulturer och varför just du fungerar som du gör.

 

Internationell prägel

Vi arbetar under hela utbildningen med ett internationellt perspektiv.
Det innebär att vi rustar dig för att arbeta och studera såväl i Sverige som utomlands.

Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p

Inriktningsgemensamma ämnen
Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Individuellt val 200 p
Moderna språk 200 p

Programfördjupning

Etnicitet och kulturmöten 100 p
Psykologi 2b 50 p
Religionskunskap 2 50 p
Ungdomskulturer 100 p

 Programmet ger dig grundläggande behörighet för studier på högskola och universitet.