Gemenskap

Utveckling

Trygghet

Hög kvalitet

Höga förväntningar

NFU Logotyp

Välkommen till NFU!

Skugga en elev

Du är självklart välkommen att hälsa på oss någon dag eller att skugga en elev eller en klass under en skoldag. Hör av dig till skolans elevkoordinator.

Kontakta vår elevkoordinator

Ulrica.Larsson@svedala.se eller 070-947 82 37 om du vill skugga eller besöka oss.

Lena, Na22

Jag valde NFU för att jag bara hade hört positiva tankar om gymnasiet och när jag kom på öppet hus för att kolla hur det var här kände jag bara värme. Jag tycker om att det är lätt att få kontakt med lärarna, att det finns tid utanför ordinarie lektionstid och att man har möjlighet att få en extra förklaring och ligga i framkant.” /Lena

Fabian, Te21

NFU är perfekt för dig som vill satsa på studier i en lugn och trivsam arbetsmiljö. Det är enkelt att få nya vänner här. Lärarna och eleverna är det bästa med skolan. Man får verkligen den hjälp man behöver i alla ämnen och eleverna bidrar till en lugn och god lärmiljö.” /Fabian

Skolan har bra lärare, härliga elever och en fin gemenskap. Jag rekommenderar skolan till alla.”
/Elinore

Elinore och Amanda
Elinore, Sa22 Amanda, Sa22

Det bästa med NFU är gemenskapen och alla aktiviteter som sker på skolan. Vi har roligt tillsammans samtidigt som vi lär oss mycket.”
/Amanda

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Naturprogrammet

Naturvetenskap

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Samhällsprogrammet

Beteendevetenskap

Samhällsprogrammet

Beteende med internationell profil

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljning och service

Ibrahim, Sa22

Lärarna är bra och man får den hjälp man behöver. NFU är en liten skola där man känner sig som en i familjen. Det är tryggt.” /Ibrahim

Oscar, Te21

Alla får stort inflytande och möjlighet att vara delaktiga. Det är en liten skola med en trygg miljö. Behöver man stöd i något ämne finns alltid hjälp att få.” /Oscar

Vi tror att höga förväntningar, personlig utveckling och god pedagogik i en lugn och trygg studiemiljö är de bästa förutsättningarna för att lyckas med studierna.